ארגונים ממליצים

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת חיפה

משרד החינוך

דרך האתגר

עיריית רמת גן

אוניברסיטה בעם