תרומה

בעזרתכם נוכל להגיע לעוד משקי בית בישראל, עוד ילדים ובני נוער שיגדלו עם חינוך פיננסי נכון, עוד זוג צעיר שבונה עתיד משותף. כל ההכנסות לארגון מועברות לתפעול השוטף של פעילות העמותה, ולקרן מלגות לסטודנטים וסטודנטיות, הפועלת לקידום השכלה פיננסית בקרב הציבור הרחב. כל חברי הצוות בעמותה פועלים ללא קבלת שכר, אלא מתוך התנדבות מלאה ושליחות למען הקהילה.

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי:

תרומה חד פעמית

20
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תרומה חד פעמית

50
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תרומה חד פעמית

100
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי

לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

שם החשבון: מתייעלים – קרן סיוע פיננסית חברתית בע"מ (חל"צ)
בנק: מזרחי טפחות
סניף: מרכז הכרמל חיפה (מספר 449)
מספר חשבון: 251376
מספר זה”ב: IL20-0204-0000-0251-376