דיבידנד

דיבידנד

דיבידנד זה בעצם חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות, הרווח נלקח מהרווח הנקי של החברה – כלומר אחרי כל ההוצאות: גולמיות, תפעוליות, מימוניות והוצאות של מסים כמובן. את הרווח נקי זה אפשר להעביר לעודפי מזומני החברה ובכך להגדיל את ההון עצמי של החברה או לחלק את הרווחים לבעלי המניות שזה בעצם נקרא דיבידנד. ניתן להכריז על חלוקת דיבידנד כחלק מהרווח הנקי ולא לחלק את כל הרווח ואת השאר להעביר לעודפי המזומנים של החברה.
לדוגמה: לחברה מסוימת יש רווח נקי של 100,000 ₪ החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 30% מהרווחים – כלומר 30,000 תחלק לבעלי המניות ו70,000 תעביר לעודפי מזומני החברה ותגדיל את ההון העצמי שלה ב70,000 ₪ אם אנו נחזיק 10% ממניות החברה נקבל 3,000 ₪ כדיבידנד.

ניתן לחלק דיבידנד כל רבעון, חצי שנה או שנה.
1.  מבחן הרווחים – לחברה יש עודפי מזומנים ראויים לחלוקה. במקרה שסך העודפים באותה העת שלילי, ניתן לחלק דיבידנד מרווחים שנצברו בשנתיים האחרונות.
2. מבחן יכולת הפירעון – גם לאחר חלוקת הדיבידנד החברה תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה לנושים. (מבחן זה בעל משקל רב יותר ממבחן הרווחים)

השפעת חלוקת דיבידנד:

– חשוב לציין שביום של חלוקת הדיבידנד מחיר המניה ירד בגובה החלוקה בשל הקטנת ההון העצמי של החברה לכן אין הבדל בערך הכולל של האחזקה אלה להפך אנו גם נשלם מס על הדיבידנד עצמו .
– על הדיבידנד עצמו יש לשלם מס של 25%, לדוגמה קיבלנו 1000 ₪ דיבידנד
נשלם 250 ₪ מס ונשאר עם 750 ₪ במזומן.
אפשר להגיד שעצם חלוקת הדיבידנד נוצר לנו אירוע מס "מיותר" ואנו נשלם כמה פעמים מס גם על חלוקת הדיבידנד וגם כאשר נמכור את האחזקה במניות / קרן מסוימת ונשלם עוד פעם מס רווח הון.

השפעת מיסוי דיבידנד בהשקעה בקרנות מחקות /קרנות סל:

בארה"ב מיסוי דיבידנד עומד על 30%.

  • קרנות ישראליות אשר מושקעות במדדי חו"ל בשל דרך העקיבה שלהם (באמצעות חוזים עתידיים) הדיבידנדים מושקעים מחדש אחרי ניכוי מס במקור של 30%.
  • קרנות אמריקאיות אשר מחלקות דיבידנד הברוקר ינכה 25% מס על הדיבידנד בשל אמנת מס בין ישראל לארה"ב.
  • קיימת אופציה בהשקעה בקרנות שמקורן באירלנד (לרוב צוברות את הדיבידנד ולא מחלקות ) בשל אמנת מס מקלה עם שאר המדינות על דיבידנד מחברות שמקורן בארה"ב יהיה מס דיבידנד של 15% בשאר המדינות תשלום המס על הדיבידנד יעמוד בממוצע על 8% בלבד.

נהנתם מהמאמר? שתפו אותו עם חבר :)

שתפו בפייסבוק
שתפו בלינקדין
שתפו במייל
שתפו בווצאפ