קרן נאמנות

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא אחד ממכשירי ההשקעה הפופולריים בשוק ההון בארץ ובעולם. מכשיר זה מאגד משקיעים בלי שנדרשת היכרות ביניהם לצורך השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים מהחזקתם

קרן נאמנות היא בעצם תיק ניירות ערך מנוהל היכול להכיל בתוכו במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות\ איגרות חוב ממשלתיות\ איגרות חוב קונצרניות\ ותעודות סל, בהתאם לאופי הקרן המנוהלת ועל ידי מדיניות השקעות שהוגדרה מראש. כל משקיע רשאי לרכוש יחידות השתתפות (תעודה המקנה למחזיק בה זכות שווה ליחידות האחרות בנכסי הקרן וברווחיה) בקרן ואחר כך לפדות אותן, את כולן או חלקן לפי המחיר הסמוך למועד הרכישה או הפדיון. את יחידות הקרן ניתן לרכוש בכל בנק או אצל חבר בורסה שאינו בנק (בדרך כלל בתי השקעות).

הקרן מנוהלת על ידי חברה שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות נאמנות, והיא בעלת אישור מאת רשות ניירות ערך לפעול כ“מנהל קרן“. על חברה זו מפקחים נאמן (חברה שתפקידה לפקח על מנהל הקרן ולוודא שההשקעה מתבצעת בהתאם לחוק ומדיניות הקרן) ורשות ניירות ערך.
כאשר חברה לניהול קרנות נאמנות מעוניינת להציע לציבור יחידות של הקרן היא מפרסמת תשקיף, ובו מידע המסייע למשקיעים להחליט אם הם מעוניינים להשקיע מכספם בקרן. התשקיף כולל, בין היתר, מידע אודות מנהל הקרן, הנאמן, מדיניות ההשקעות של הקרן, הסיכונים הכרוכים בהשקעותיה, דמי הניהול והעמלות הנגבים מהקרן ועוד.

איך זה עובד?

כל קרן מורכבת מיחידות, אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה. יחידות הקרן נרכשות על ידי המשקיע ונמצאות בחשבון ניירות הערך שלו. כשמשקיע רוכש יחידות, מנהל הקרן יוצר יחידות חדשות, וכאשר המשקיע פודה את יחידותיו נמחקות היחידות. היחידות ניתנות לפדיון בכל יום שהוא יום מסחר בקרן.
בשונה ממניות אשר מחירן זז באופן רציף במהלך יום המסחר, מחיר של יחידות נקבע רק בסוף המסחר בהתאם לכל הפקודות אשר זרמו במהלך יום מהסחר קנייה ומכירה של יחידות השתתפות ואנו בעצם שולחים פקודה בלי לדעת מה המחיר יהיה בפועל.

כיצד משתנה ערכה של יחידה בקרן נאמנות?

 • הנכסים שמחזיקה הקרן (מניות, איגרות חוב וכו‘, אשר נסחרים בבורסה) ומחירם עשוי להשתנות בכל יום מסחר. כאשר ערכם עולה, עולה גם מחיר היחידה.
 • הקרן קיבלה תשלומים שונים עבור נכסים שהיא מחזיקה (ריבית על אג"ח או דיבידנד ממניות). ובהתאם לביקוש והיצע של יחידות ההשתתפות (קרן סגורה).

סוגים של קרנות נאמנות

 • קרן פתוחה: קרן אשר מנפיקה מספר בלתי מוגבל של יחידות ההשתתפות בהתאם לדרישות הציבור. הקרן ניתנת לפדיון בכל עת ושווי יחידה נקבע על ידי חלוקת ערך נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שהונפקו. קרן זו אינה נסחרת בבורסה.
 • קרן סגורה: קרן אשר מנפיקה מספר מוגבל של יחידות על פי תשקיף, יחידות אלה נסחרות בבורסה ומחירן נקבע על ידי היצע וביקוש.
 • קרן גמישה: רשאית להשקיע בכל סוגי ניירות הערך. ניהול הקרן נעשה על פי שיקולי מנהל הקרן בהתאם להערכותיו ותנאי השוק.

קיימים עוד סוגים שונים בהתאם למאפיינים נוספים: מסלולי מס, הגבלה של ניירות ערך חוץ, מדיניות תשלומים, העדפות השקעה בקרן (מנייתית , אגח"ית וכדומה).

יתרונות השקעה בקרן נאמנות

 • ניהול מקצועי בידי  אנשי מקצוע בעלי רישיון לניהול תיקים.
 • פיזור סיכון: השקעה באמצעות קרן נאמנות מספקת פיזור לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.
 • בקרה ופיקוח: פיקוח הדוק על ידי נאמן וגם על ידי הרשות לניירות ערך.
 • נזילות: למשקיעים בקרנות נאמנות יכולת לרכוש או למכור יחידות בקרן על בסיס יומיומי.
 • יתרון לגודל: שווי הנכסים המנוהלים בקרן, המאגדת משקיעים רבים, מאפשר לנצל את גודלה לביצוע עסקאות גדולות אשר לא חשופות לציבור הרחב לדוגמא: השתתפות בהנפקות, להשקעה בפיקדונות בריבית גבוהה ועסקאות אשר קורות "מחוץ לבורסה".

חסרונות השקעה בקרן נאמנות

 • דמי ניהול ועמלות גבוהות: קיים תשלום גבוהה למנהל הקרן ועמלות לנאמן אשר גוזרים מהרווחים.
 • חוסר ודאות לגבי מחיר היחידה במהלך היום בקרן פתוחה.
 • חוסר שליטה על עיתוי הגיוסים והפדיונות בקרן: בעת משבר או ירידות שערים משקיעים נוטים לצמצם את פעילותם בשוק ההון (הגיוסים פוחתים והיקף הפדיונות גדל), משקיעים רבים פודים את יחידותן בקרן וכך חובה על מנהל הקרן לפדות יחידות ולהמירן למזומנים. לכן בעת פדיונות מרובים מנהל הקרן עלול למכור נכסים במחירים הנמוכים מהשווי הכלכלי שלהם מכירות אלו עשויות להקטין את רווחיות הקרן, ולפגוע בשאר המחזיקים ביחידות הקרן.

נהנתם מהמאמר? שתפו אותו עם חבר :)

שתפו בפייסבוק
שתפו בלינקדין
שתפו במייל
שתפו בווצאפ